Slik møter GBD åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Grønvolds Bil-Demonteriong er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kartlegging av bærekraft i oppstrøms verdikjede

GBD skal ha en helhetlig tilnærming til sosial bærekraft hos de leverandører og produsenter som utgjør bedriftens oppstrøms aktiviteter, inkludert råvarer, vareproduksjon og transport. Vi sikrer at alle øvrige tjenester vi bestiller, som rengjøringstjenester, elektrikertjenester og lignende, opererer på en sosialt bærekraftig måte.

Dette innebærer at de utføres av ansvarlige virksomheter som er registrert i Brønnøysundregistrene og opererer i tråd med gjeldende lover og regler i norsk arbeidsliv. Vi har rutiner for å undersøke disse faktorene når vi velger leverandører.


Oppstrøms aktiviteter

Våre oppstrøms aktiviteter dreier seg hovedsakelig om å informere offentligheten om muligheten til å levere utrangerte kjøretøy til oss. Vårt fokus på sosialt bærekraftansvar i oppstrøms verdikjeden innebærer derfor å skape bevissthet og informere om vår virksomhet. Vårt ansvar inkluderer også håndtering av kjøretøy og batterier på en mest mulig bærekraftig måte.

Vi arbeider for å inngå brede avtaler med forsikringsbransjen for å sikre at utrangerte kjøretøy og batterier blir resirkulert forsvarlig.


Verdikjedestyring

Vår verdikjedestyring er basert på EUs Circular Economy Action Plan, spesielt kapittel 3.2 om bærekraftige batterier og kjøretøy. Vi har fokus på tre aktive oppstrøms mål:

  1. Øke innsamling og resirkulering av batterier og kjøretøy: Vi implementerer systemer for å gjøre innsamling og resirkulering mer effektiv.
  1. Effektiv resirkulering og optimalisering av metoder for materialutvinning fra kjøretøy: Vi bruker mye resurser for å få mest mulig ut av råverene og investerer i teknologi/maskiner og utstyr som kan forbedre utvinning av verdifulle materialer før bilvrakene leveres til fragmenteringsverk.
  1. Bevisstgjøre kunder og offentligheten om fordelene ved gjenbruk og resirkulering: Vi gjennomfører kampanjer og informasjonsarbeid for å fremme gjenbruk av høyvolt batterier, brukte bildeler og resirkulering/gjenvinning av kjøretøy for å fornye bilparken i Norge.


Disse målene er i tråd med EU-kommisjonens tiltak for «end-of-life-vehicles» for å sikre forsvarlig håndtering av spilloljer og utvinning av verdifulle materialer som kan resirkuleres, med mål om å redusere behovet for nye materialer. Vi jobber også med å effektivisere resirkulerings- og utvinningsprosesser for å maksimere materialgjenvinningen.


Bredere sosialt bærekraftperspektiv

GBD skal bidra til:

  1. Redusere forbruk av nye materialer utvunnet i strid med menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv: Vi undersøker, og kvalitets kontrollerer våre leverandører for å sikre at de følger etiske retningslinjer og arbeidsstandarder.
  1. Bidra til overgangen til en sirkulær økonomi: Vi fremmer gjenbruk og resirkulering i alle ledd av vår virksomhet.
  1. Reparasjon av kjøretøy med brukte deler i stedet for nye: Vi oppfordrer til bruk av brukte bildeler i reparasjoner, spesielt til skade reparasjoner ser vi en markant økning etter at vi satte fokus på dette.
  1. Redusere belastning fra avfall og forurensning: Vi har strenge retningslinjer for avfallshåndtering og arbeider kontinuerlig for å minimere vår miljøpåvirkning.


Til slutt

Med EU-kommisjonens revisjon av reglene for utrangerte kjøretøy jobber GBD proaktivt for å etablere avtaler med forsikringsselskap for volumhåndtering av batterier og kjøretøy. Vi har også gjennomført mediekampanjer og deltatt i TV-programmer for å opplyse om viktigheten av å levere inn utrangerte biler og batterier til forsvarlig håndtering og resirkulering. Disse sosiale aktivitetene er rettet mot både privatpersoner og forsikringsselskaper, våre hovedleverandører.

Kilde: EUs Circular Economy Action Plan

Les EUs «Circular Economy Action Plan – For et renere og mer konkurransedyktig Europa»