PLANER FOR Klima- og miljøarbeidet

Hjelp oss å ta ansvar for vår miljøpåvirkning.

Grønvolds Bil-Demontering AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet.

Grønvolds Bil-Demontering AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.

Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk..

Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.

Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres.

Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Grønvolds Bil-Demontering AS i årene fremover.

Dere kan komme med innspill nederst på siden

 

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Våre overordnede mål med vårt klima og miljøarbeid er:

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

Grønt fokus

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Grønvolds Bil-Demontering AS?

Send et forslag i skjemaet under

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Vennlig hilsen | Grønvolds Bil-Demontering

ELLER SEND E-POST