Hvem bestiller transporten?Informasjon om bilen som skal hentesHvor står bilen som skal transporteres?Bilde av bilens plassering